|

Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy is voor PCOB Voordeel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierna ook de “AVG”). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort
Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij PCOB Voordeel doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 maart 2024.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze websites en diensten is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

De wet noemt de bovenstaande gegevens “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

De van u ontvangen persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Gegevens die wij ontvangen van derden
Naast dat wij uw gegevens rechtstreeks van u ontvangen wanneer u een account aanmaakt in de PCOB Voordeel, kan het ook zijn dat wij uw gegevens van derden ontvangen.

Ook op deze mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens is de rest van deze privacyverklaring natuurlijk gewoon van toepassing.

Bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te voorzien in de hierboven genoemde doelen, zoals om u gebruik te laten maken van uw account. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze websites en/of diensten. Denk hierbij aan een postbedrijf dat wij inschakelen om uw bestelling te versturen. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten afstaan indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer dit door de politie wordt gevorderd). Ook kunnen wij uw gegevens delen met andere bedrijven of instellingen in het geval u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

Voor het voeren van een gezamenlijke administratie is het mogelijk dat wij, wanneer noodzakelijk, uw gegevens delen met VGAN. Dit doen wij omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Cookies

Op de website van Mijninkoper B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee Mijninkoper B.V. deze website voortdurend kan verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde 'behavioural targeting' waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doet Mijninkoper B.V. op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie 'geen of slechts geringe' inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een 'first party cookie', dat wil zeggen dat het cookie op uw computer 'mijninkoper.nl' in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Mijninkoper B.V. en niet van Google. De cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Mijninkoper B.V. en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Mijninkoper B.V. is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een 'opt-out'. Mijninkoper B.V. voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies
Op deze website worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Wij helpen u natuurlijk graag bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door PCOB Voordeel. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mijninkoper B.V.
Grote Ohéweg 3
6081 PT Haelen
Telefoonnummer: 085-48 663 66 (Klantenservice Mijninkoper B.V.)

Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via [email protected].